AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khu vực chính của bàn phím máy tính có mấy hàng phím?

  • A. 3
  • B. 4
  • C. 5
  • D. 6

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Khu vực chính của bàn phím có 5 hàng phím:

  • Hàng phím số
  • Hàng phím trên
  • Hàng phím cơ sở
  • Hàng phím dưới
  • Hàng phím chứa các phím điều khiển và các phím đặc biệt: CtrlAltSpacebar.
  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA