YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 4 trang 41 SGK Tin học 6

Giải bài 4 tr 41 sách GK Tin học lớp 6

Hãy nêu vai trò quan trọng của hệ điều hành máy tính.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 4

Hệ điều hành máy tính có vai trò quan trong việc điều khiển các hoạt động của phần cứng và tổ chức thực hiện các chương trình máy tính. Nó cung cấp giao diện cho người dùng, đó là môi trường giao tiếp cho phép con người trao đổi thông tin với máy tính trong quá trình làm việc. Hệ điều hành tổ chức và quản lí thông tin trong máy tính.

-- Mod Tin Học 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 41 SGK Tin học 6 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF