ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1 trang 96 SGK Tin học 6

Giải bài 1 tr 96 sách GK Tin học lớp 6

Nêu sự khác biệt của lề trang văn bản và lề đoạn văn bản.

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 1

 
 

Sự khác biệt của lề trang văn bản và lề đoạn văn bản:

  • Lề trang văn bản là lề của trang giấy, việc trình bày trang có tác dụng đến mọi trang của văn bản.
  • Lề đoạn văn được tính từ lề trang và có thể "thò" ra ngoài lề trang.

-- Mod Tin Học 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 96 SGK Tin học 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1