YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1 trang 14 SGK Tin học 6 Cánh Diều

Bài tập 1 trang 14 SGK Tin học 6 Cánh Diều

Câu lạc bộ " Xanh + Đỏ” của các chú Vẹt máy có quy ước như sau: Mỗi chủ Vẹt

thành viên phải đeo thẻ gồm một số ô tròn cạnh nhau, môi ô tròn có màu "xanh" hoặc màu "đỏ"

Ban đầu câu lạc bộ chỉ có bốn thành viên. thẻ chỉ gồm ba ô và bốn chủ Vẹt khác nhau đeo bốn thẻ khác nhau (hình 1)

Chú ý rằng thẻ mới phải khác với bốn thẻ đã có

1) Có thể tạo ra một thẻ mới (vẫn chỉ gốm hai ô tròn) cho thánh viên thử nắm hay không? 

2) Nếu mỗi thẻ gồn ba ô tròn thì có thể tạo được năm thẻ khác nhau cho 5 chú vẹt không?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

Hướng dẫn giải

Dựa vào các kiến thức đã học về bit và dãy bit để trả lời

Lời giải chi tiết

1) Không thể tạo ra một thẻ mới mà vẫn chỉ có hai ô tròn đươc, vì đã hết thứ tự sắp xếp các ô tròn cho khác nhau.

2) Nếu mỗi thẻ gồm 3 ô tròn thì vẫn tạo được 5 thẻ khác nhau cho 5 chút vẹt:

Ví dụ thẻ 5: ba ô tròn đỏ, hoặc tròn xanh ở giữa hai tròn đỏ...

-- Mod Tin Học 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 14 SGK Tin học 6 Cánh Diều HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF