YOMEDIA
ZUNIA12

Tự kiểm tra trang 17 SGK Tin học 6 Cánh Diều

Tự kiểm tra trang 17 SGK Tin học 6 Cánh Diều

Trong các câu sau đây, câu nào đúng?

1. Trong máy tính, mỗi kí tự là một dãy bit, hai kí tự khác nhau thì hai dãy bit biểu diễn chúng khác nhau 

2. Một bit là một dãy gồm nhiều số 0 và số 1 ghép lại để biểu diễn chữ cái

3. Số hóa dữ liệu là chuyển dữ liệu thành các số 

4. Ảnh số là kết quả số hóa dữ liệu ảnh 

5. Văn bản số là trang in  gồm toàn các số 

6. Âm thanh số là kết quả số hóa dữ liệu âm thanh 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

Hướng dẫn giải

- Dựa vào các kiến thức đã học về bit và dãy bit để trả lời

- Biểu diễn chữ cái và văn bản trong máy tính

- Số hóa văn bản, hình ảnh, âm thanh

Lời giải chi tiết

1. Trong máy tính, mỗi kí tự là một dãy bit, hai kí tự khác nhau thì hai dãy bit biểu diễn chúng khác nhau →  Đúng.

2. Một bit là một dãy gồm nhiều số 0 và số 1 ghép lại để biểu diễn chữ cái → Sai.

3. Số hóa dữ liệu là chuyển dữ liệu thành các số →  Sai.

4. Ảnh số là kết quả số hóa dữ liệu ảnh →  Đúng.

5. Văn bản số là trang in gồm toàn các số →  Sai.

6. Âm thanh số là kết quả số hóa dữ liệu âm thanh →  Đúng.

-- Mod Tin Học 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Tự kiểm tra trang 17 SGK Tin học 6 Cánh Diều HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF