YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập A24 trang 10 SBT Tin học 6 Cánh Diều

Bài tập A24 trang 10 SBT Tin học 6 Cánh Diều

Trong sách giáo khoa Tin học 6 có nói đến truyền tin bằng ám hiệu chỉ dùng một bit.

1) Em hãy nêu ví dụ minh họa khác.

2) Khi cần phân biệt nhiều hơn hai trường hợp, có thể truyền tin bằng ám hiệu hay không? Giải thích tại sao.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập 24

Hướng dẫn giải

Vận dụng kiến thức đã học và hiểu biết thực tế của bản thân.

Lời giải chi tiết

1) Ví dụ: Trước đây người ta đốt lửa cho khói bốc lên cao để báo tin từ xa khi có địch.

2) Có. Miễn là không quá nhiều trường hợp, chỉ cần quy ước dùng các dấu hiệu khác nhau tương ứng. Ví dụ, ra dấu bằng ngón tay: 1 ngón, 2 ngón, 3 ngón,...

-- Mod Tin Học 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập A24 trang 10 SBT Tin học 6 Cánh Diều HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF