YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập A29 trang 10 SBT Tin học 6 Cánh Diều

Bài tập A29 trang 10 SBT Tin học 6 Cánh Diều

Trong các câu sau đây, câu nào sai? Vì sao?

1) Dữ liệu số hóa là để tính toán cộng, trừ, nhân và chia.

2) Dữ liệu số hóa là một dãy bit liên tiếp để máy tính có thể xử lí.

3) Số hóa dữ liệu là chuyển dữ liệu thành dãy bit.

4) Số hóa dữ liệu là lọc lấy các số trong dữ liệu.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập 29

Hướng dẫn giải

- Dữ liệu số hóa là tên gọi chung cho dữ liệu đã được chuyển thành dãy bit để máy tính có thể xử lí.

- Số hóa dữ liệu là chuyển dữ liệu thành dãy bit.

Lời giải chi tiết

1) Sai. Dữ liệu số (hóa) là để cho máy tính có thể xử lí được.

4) Sai. Số hóa dữ liệu bao gồm số hóa văn bản, hình ảnh và âm thanh.

-- Mod Tin Học 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập A29 trang 10 SBT Tin học 6 Cánh Diều HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF