YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 4 trang 17 SGK Tin học 10

Giải bài 4 tr 17 sách GK Tin học lớp 10

Hãy nêu cách biểu diễn số nguyên, số thực trong máy tính.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 4

Biểu diễn số nguyên:

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0
Các bit cao

Các bit thấp

Một byte biểu diễn được số nguyên trong phạm vi -127 đến 127.

Biểu diễn số thực:

Dùng dấu chấm (.) để ngăn cách giữa phần nguyên và phần phân. Mọi số thực đều có thể biểu diễn dưới dạng ±M x10±K(dạng dấu phẩy động).Ví dụ, số nguvên 1105 = 0.1105x104

-- Mod Tin Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 17 SGK Tin học 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF