YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 17 SGK Tin học 10

Giải bài 2 tr 17 sách GK Tin học lớp 10

Hãy phân biệt bộ mã ASCII và bộ Unicode.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

  • Bộ mã ASCII (mã chuẩn của máy tính dùng để trao đổi thông tin) sử dụng 8 bit để mã hóa kí tự. Nó chỉ mã hóa được 256 kí tự (từ 0 đến 255) gọi là mã ASCII thập phân của kí tự.
  • Còn bộ mã Unicode sử dụng 16 bit để mã hoá, nó có thể mã hoá được 65536 kí tự khác nhau, cho phép thể hiện trong máy tính văn bản của hầu hết các ngôn ngữ trên thế giới bằng một bộ mã này.

-- Mod Tin Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 17 SGK Tin học 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON