YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 84 SGK Tin học 10

Giải bài 2 tr 84 sách GK Tin học lớp 10

Hãy nêu hai cách đưa yêu cầu hoặc thông tin vào hệ thống.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

Hai cách đưa yêu cầu hoặc thông tin vào hệ thống, đó là:

  • Cách 1. Sử dụng các lệnh (Command);
  • Cách 2. Sử dụng các đề xuất do hệ thống đưa ra thường dưới dạng bảng chọn (Menu), nút lệnh (Button), cửa sổ (Window) chứa hộp thoại (Dialog box)...

-- Mod Tin Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 84 SGK Tin học 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF