Trắc nghiệm Unit 9 Tiếng Anh lớp 7 - Neighbors

Mời các em tham gia thực hành trắc nghiệm Unit 9 Tiếng Anh lớp 7 Phần B do hoc247 biên soạn. Chúc các em thực hành hiệu quả!

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Chọn đáp án đúng cho những câu sau

  Câu 1:

  • A. favorite
  • B. friendly
  • C. useful
  • D. interest
 • Câu 2:

  • A. haircutter
  • B. hairdresser
  • C. hairmaker
  • D. hairshaper
 • Câu 3:

  • A. use
  • B. to use
  • C. using
  • D. used
 • Câu 4:

  • A. gift
  • B. hobby
  • C. poste
  • D. material
 • Câu 5:

  • A. a naughty
  • B. an naughty
  • C. the naughty
  • D. naughty

Được đề xuất cho bạn