Trắc nghiệm Unit 9 Tiếng Anh lớp 7 - Grammar (Ngữ pháp)

Để củng cố kiến thức ngữ pháp vừa học, mời các em tham gia thực hành trắc nghiệm Grammar Unit 9 tiếng Anh lớp 7 do học247. Chúc các em thực hành hiểu quả!

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Chọn đáp án đúng cho những câu sau

  Câu 1:

  • A. don’t catch
  • B. weren’t catch
  • C. didn’t catch
  • D. not catch
 • Câu 2:

  • A. comes
  • B. come
  • C. was came
  • D. came
 • Câu 3:

  • A. was – got
  • B. is – get
  • C. was – getted
  • D. were – got
 • Câu 4:

  • A. do – do
  • B. did – do
  • C. did – did
  • D. do – did
 • Câu 5:

  • A. do – go
  • B. does – go
  • C. did – go
  • D. did – went

Được đề xuất cho bạn