Trắc nghiệm Unit 8 Tiếng Anh lớp 7 - Asking the way

Mời các em tham gia thực hành trắc nghiệm Unit 8 tiếng Anh lớp 7 Part A do học247 biên soạn. Chúc các em thực hành hiệu quả!

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Chọn từ, cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống.

  Câu 1:

  • A. Do
  • B. Are
  • C. Could
  • D. Should
 • Câu 2:

  • A. opposite
  • B. next
  • C. behind
  • D. in front of
 • Câu 3:

  • A. How
  • B. When
  • C. What
  • D. Where
 • Câu 4:

  • A. gets
  • B. has
  • C. needs
  • D. takes
 • Câu 5:

  • A. far
  • B. long
  • C. much
  • D. often

Được đề xuất cho bạn