Trắc nghiệm Unit 5 Tiếng Anh lớp 7 - In class

Mời các em tham gia thực hành trắc nghiệm Unit 5 tiếng Anh lớp 7 part A do HỌC247 biên soạn. Chúc các em thực hành hiệu quả!

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống.

  Câu 1:

  • A. interested
  • B. favorite
  • C. good
  • D. excited
 • Câu 2:

  • A. what
  • B. when
  • C. how
  • D. where
 • Câu 3:

  • A. makes
  • B. learns
  • C. does
  • D. enjoys
 • Câu 4:

  • A. History
  • B. Literature
  • C. Geography
  • D. Physics
 • Câu 5:

  • A. in
  • B. with
  • C. on
  • D. at

Được đề xuất cho bạn