Trắc nghiệm Unit 16 Tiếng Anh lớp 7 - Grammar (Ngữ pháp)

Mời các em tham gia thực hành trắc nghiệm Unit 16 Tiếng Anh lớp 7 phần Grammar do học247 biên soạn. Chúc các em thực hành hiệu quả!

Câu hỏi trắc nghiệm (6 câu):

 • Choose and circle the correct letter A, B, C or D 

  Câu 1:

  • A. who
  • B. when
  • C. what
  • D. which
 • Câu 2:

  • A. before
  • B. in
  • C. between
  • D. from
 • Câu 3:

  • A. Your're welcome
  • B. My pleasure
  • C. Sure. Here you are
  • D. Why not?
 • Câu 4:

  • A. gave
  • B. composed
  • C. invented
  • D. sent
 • Câu 5:

  • A. writer
  • B. author
  • C. inventor
  • D. actor
 • Câu 6:

  • A. go
  • B. visit
  • C. come
  • D. travel

Được đề xuất cho bạn


nocache getTestByLessionID