Trắc nghiệm Unit 14 Tiếng Anh lớp 7 - Grammar (Ngữ pháp)

Mời các em tham gia thực hành bài tập trắc nghiệm Ngữ pháp Unit 14 tiếng Anh lớp 7 do HỌC247 biên soạn. Chúc các em thực hành hiệu quả!

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Chọn đáp án đúng cho các câu sau

  Câu 1:

  • A. doing
  • B. to do
  • C. did
  • D. A&B
 • Câu 2:

  • A. to
  • B. than
  • C. as
  • D. more than
 • Câu 3:

  • A. love
  • B. want
  • C. enjoy
  • D. A & C
 • Câu 4:

  • A. to listen
  • B. listening to
  • C. to listening
  • D. listening
 • Câu 5:

  • A. Yes, I like.
  • B. Yes, I do.
  • C. No, I don’t.
  • D. B&C

Được đề xuất cho bạn