Trắc nghiệm Unit 13 Tiếng Anh lớp 7 - Grammar (Ngữ pháp)

Mời các em tham gia thực hành trắc nghiệm Ngữ pháp Unit 13 Tiếng Anh lớp 7 do học247 biên soạn. Chúc các em thực hành hiệu quả!

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Choose the best answer

  Câu 1:

  • A. fast
  • B. slow
  • C. slowly
  • D. fastly
 • Câu 2:

  • A. to finish - watch
  • B. to finish - watching
  • C. finish - to watch
  • D. finish - watching
 • Câu 3:

  • A. to be
  • B. are
  • C. is
  • D. be
 • Câu 4:

  • A. quickly
  • B. quickly
  • C. fluency
  • D. fluent
 • Câu 5:

  • A. skill - skilly
  • B. skillful - skill
  • C. skillful - skillful
  • D. skillful - skillfully

Được đề xuất cho bạn