RANDOM

Hỏi đáp Unit 11 Tiếng Anh lớp 7 - Vocabulary - Từ vựng

RANDOM

Danh sách hỏi đáp (177 câu):

 • het roi Cách đây 1 năm

  What is the first version of microsoft "windows' ?

  Tell all the windows operating system

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
   
  Lê Tấn Thanh Cách đây 1 năm

  put the word into the correct column according the underline part.

  colour, school, kitchen, chemistry, chemical, culture, green, cold, game, group, classroom, garden, sick, clothes, call, community, traffic, get, cancel, clean

  /g/ /k/

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thị Thanh Cách đây 1 năm

  đặt câu hỏi cho câu trả lời sau

  nam, birthday is on february 14th

  when.................................................

  mình cần gấp cám ơn các bạn nhiều

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Anh Nguyễn Cách đây 1 năm

  REWRITE THE FOLLOWING SENTENCES

  1 Long has played soccer for two hours

  => Long started

  2 You shouldn't eat too much meat

  => You'd

  3 He is a careless taxi driver

  => He

  4 What is the price of this portable computer ?

  => How

  5 Michel Owen is a skillful footballer

  => Michel Owen plays

  6 My father likes cycling better than riding motorbike

  => My father prefers

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Thánh Tông Cách đây 1 năm

  Bai 1: chọn từ trong mỗi dòng có đường gạch chân trong quá khứ khác với phần còn lại

  1 A.colled B.filled C.received D.stopped

  2 A.usited B.played C.started D.needed

  3 A.kind B.iron C.medical D.hight

  4 A.teachs B.villages C.buses D.lives

  5 A.played B.frightened C.excited D.bored

  6 A.hand B.transport C.character D.cllebralion

  7 A.washed B.attened C.decided D.disappointed

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Trà Giang Cách đây 1 năm

  You shouldnot go there alone

  => You had .....................................

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Kim Ngan Cách đây 12 tháng

  giúp mk vs

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thùy Trang Cách đây 1 năm

  Answers the following questions, using the suggested words or phrases in brackets

  1When did you begin learning english?(three years ago)

  2how many exercises did you do last night?(four exercises)

  3what time did the man telephone his wife(at two o'clock)

  4how many years was mr. Green this morning (half past five)

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • A La Cách đây 1 năm

  Đề bài . Can you correct the passage ? White the correct version.

  I would like to live in a place where there are tour seasons in spring there are a lot of beautiful flowers there are a lot of tall trees in front of my house there are walk paths around my house and they are all clean there are a lot of ponds and lakes near my house so i can go fishing every afternoon i also would like to have a sport center near my school so i can play some sport after class.

  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Anh Trần Cách đây 1 năm

  Write true senteces about yourself

  I know how to cook .

  I don't like fish.

  I like chicken.

  I eat a lot of vegetables.

  I don't set the table.

  I eat a little pepper.

  I don't like using a lot of fish sauce.

  I love soy bean food.

  (giúp mik cái ik, mai mik nộp rùi)

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tieu Dong Cách đây 1 năm

  I, Fill in the blank with the correct preposition

  1. Helen had said goodbye to everybody in the class ----------- she left for the hometown

  2. Are you acquainted ---------- the lady?

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thanh hằng Cách đây 1 năm

  Bài 1 : Tìm lỗi sai và sửa lại

  1. We didn't wanted to go to the park

  2. We no live in a city

  3. When I saw her I thought she looked happily

  4. Did you not understand what I sail to you ?

  5. The dress was pink and little white flowers on it

  6. My father bought for me a nice school bag on occasion

  7. When I am ill , my mom look at me all day

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Minh Bảo Bảo Cách đây 1 năm

  Dạng từ

  1. Some of my ................(relate)livein the countryside

  2. Some people say that the country is more ................(swit)for the people who are retired

  3. Natural disasters can .............destroy aharwest and leave the farmers with little or no money until the following you (easy)

  4. Living in the countryside is ..............and..........living in big cities (peaceful/quiet)

  5. My grand mother says that farmers in the past worked.............(hard)farmers now a days

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Trang Cách đây 1 năm

  Dịch Việt- Anh ( ko sử dụng google )

  Với diện tích bề mặt boong tàu gần bằng diện tích của một sân bóng đá, Manta - chiếc tàu chuyên thu gom chất thải dẻo trên đại dương - đã trở thành sản phẩm nổi bật nhất trong ngày đầu tiên diễn ra Triển lãm quốc tế về các phát minh lần thứ 46 tại Geneva, Thụy Sĩ, khai mạc hôm 11/4.

  Được thiết kế dựa trên những công nghệ mới nhất trong lĩnh vực tự cung cấp năng lượng sạch, tàu Manta có chiều dài 70m, chiều rộng 49 m và chiều cao 61 m. Con tàu này có khả năng vận hành tối đa để có thể di chuyển nhanh chóng tới những khu vực đại dương bị ô nhiễm nặng, dọc theo các bờ biển hoặc tại các cửa sông.

  Theo người quản lý dự án đóng tàu Manta Marc Lebrun, con tàu trên sẽ được trang bị hệ thống lực đẩy hybrid hoạt động bằng năng lượng gió, năng lượng mặt trời và các cánh buồm Dyna-Rigg. Hai máy phát điện năng lượng gió với công suất 500 kW/giờ sẽ kích hoạt các động cơ của tàu và nạp điện cho hệ thống pin được lắp đặt trên tàu. Điểm nổi bật nhất của tàu Manta là nó được thiết kế một hệ thống xử lý chất thải dẻo bao gồm các chức năng như thu hồi, phân loại, làm cô đặc và lưu trữ các chất thải.

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyen Ngoc Cách đây 1 năm

  Week 12: COMPARISION
  Excercises.
  2.1 Rewrite these sentences, using: (not)as…as, the same as, different from.
  a/ The weather is still cold today but yesterday it was colder.
  The weather isn’t………………………(as….as).
  b/ I’m 14 years old and she is 14 years old, too.
  She…………………………..(the same as)
  c/ Your bag is made in Korea but my bag is made in Vietnam.
  My school bag……………………(different from.)
  d/ Hanoi is older than HoChiMinh City.
  HoChiMinh City ……………….(not as….as).
  e/ I had a grammar mistake in the English test. She had a grammar mistake,too.
  She had……………………………….(the same……as)
  f/ Hoa’s picture describes the river and Nam’s picture describes the sea.
  Nam’s picture …………………(different from).
  g/ The examination was easier than we expexted.
  The examination wasn’t……………………..(as……..as)
  h/ This book is big but that book is small.
  That book ………………..(not as …..as)
  i/ This red car is $ 50000 and that blue car is $ 50000, too. Oh! It’s too expensive.
  That car…………………………..(the same……as).
  j/ DaNang is very large and it ‘s more beautiful than my hometown.
  My hometown is…………………………….(as……as)
  k/ That green ball is big but my ball is too small.
  My ball………………………….(different from)

  Ai nhanh mình tick cho

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Trọng Nhân Cách đây 1 năm

  learning a language is, like ___1____ how to fly or play th piano. There _____2_____ important differences, but there is a very important similarity. It is this: learning how to do such things needs lots _____3_____ practice. It is never simply to " know ". You must be able to " do "things with what ____4_____ know. For example, it is not enough simply to read a book on ___5___ to fly an aeroplane. A ____6_____ can give you lots of information about how to fly, but if only read a book and then try to ____7_____ without a great deal of practice fist, you will crash and kill ___8____. The same is true of ____9_____ the piano. So you think it is enough simply to read about it ? Can you play the piano without having lots of ______10________ first ?

  help me !!!! help me

  đề bồi dưỡng hs giỏi đó giúp với mọi người

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • hi hi Cách đây 1 năm

  Vietnam has a lot of tourist .......
  A. attractions B.places C.sites D.areas

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trịnh Lan Trinh Cách đây 1 năm

  Choose the odd one out.

  1. a. felt b. had c. fine d. ate

  2. a. spinach b. beef c. cucumber d. pea

  3. a. terrible b. carefully c. awful d. healthy

  4. a. dirt b. wash c. enjoy d. make

  5. a. neighbor b. children c. friend d. program

  6. a. sugar b. soy sauce c. salt d. cereals

  7. a. wash b. must c. affect d. add

  8. a. play b. must c. should d. can

  9. a. tennis b. football c. ball d. skateboarding

  10. a. work b. study c. play d. went

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Thuy Cách đây 1 năm

  Complete the sentences with the correct forms of the words in the brackets

  1. There are many kinds of ... for young people.

  2. More and more young people want a university

  3. We are rehearsing a play for the school anniversary

  4. When I go to the library, I sit and read about ... things

  5. My mother is a ... at VN National University, Hanoi.

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tieu Dong Cách đây 1 năm

  II. (Questions 21-30): Give the correct forms of words in the brackets (2 pts)

  SENTENCES

  YOUR ANSWER

  21. Do you think women are more careful…….…. than men? (drive)

  21. …………..…............……………….

  22. There were three ………..…. in the discussion. (participate)

  22. …………..…............……………….

  23. It is………….to advise him. He never takes anyone’s advice. (use)

  23. …………..…............……………….

  24. Phone the ….….…. if the lights don’t work. (electric)

  24.

  …………………….....……………….

  25. This is the biggest………..…. in the city. (build)

  25. ………….…..…............……………….

  26. There is a large……….…. of animals that live in Nairobi National Park. (vary)

  26. …………..….................……………….

  27. Artists are……….…. people. (create)

  27.

  ………...........................……………….

  28. Don’t eat that fruit. It is ……….…. (poison)

  28.

  …………………….......……………….

  29. Do you know what the ……….. for your bad behavior is? (punish)

  29.

  ………………..….......……………….

  30. Reading funny stories is an ……….way to relax. (enjoy)

  30.

  …………………..........……………….

  III. (Questions 31-37): Complete the following questions with the correct preposition (1,4 pts)

  31. In a game of singles, two players play…………….….each other.

  32. You'll get wet if you go out…………….….a raincoat because it is raining.

  33. The students are tired…………….….watching TV all days

  34. Many people participate…………….….jogging every morning.

  35. We’d like a walk instead…………….….riding a bike.

  36. They study and listen to music…………….….the same time.

  37. Will you be home …………….….dinner tonight?

  Write your answers here:

  31......................................................

  32......................................................

  33..................................................

  34......................................................

  35......................................................

  36......................................................

  37......................................................

  IV. (Questions 38-45): Complete the sentences with the correct form of the verb in parenthese (1,6 pts)

  38. David (bear) ……….….after his father died.

  39. I’ll bring a raincoat just in case. I hope my friends (not laugh)……….….at me.

  40. Huong can not speak English without (make)……….….any mistakes.

  41. Ba doesn’t like waiting. He’d rather (be) ……….….too early than too late.

  42. John offered (do) ……….….the washing up.

  43. Oh! That hat makes the lady (look) ……….….very strange.

  44. Yesterday I called Tom, but I couldn’t talk to him. He (be)……….….out at that time.

  45. Take these pills and you (feel)……….….better then, Long.

  Write your answers here:

  38...................................................

  39......................................................

  40.....................................................

  41..................................................

  44......................................................

  42......................................................

  45......................................................

  43......................................................

  giúp mính nhanh lên nhé please

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Anh Cách đây 1 năm

  xắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh 1.take/recess/part/in/we/activities/at/different. 2.has/john/history/monday/and/on/classes/wednesday. 3.the/office/the/railway/is/on/left/opposite/post/station/the 4.my/her/grows/different/types/of/grandmother/vegetables/in/garden.

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • hoàng duy Cách đây 1 năm

  Put the following into the passive

  1. He hates people staring at him while he is out in the street

  2. They suggested banning the sale of alcohol at football matched

  3. They recommended opening new factories in the depressed area

  4. He suggested allowing council tenants to buy their houses

  5. They decided to divide the money between the windows of the lifeboatmen

  6. Vietnamese women continue to wear the unique and fashionable ao dai

  7. He like people to call him "sir"

  8. It is your duty to make tea at eleven o'clock.(use suppose)

  9. They believe that he has special knowledge which may be useful to the police

  10. People know that he is armed

  11. We know that you were in town on the night of the crime

  12. They used to make little boys climb the chimneys to clean them

  13. They are to send letters to the leaders of charitable organizations

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phong Vu Cách đây 1 năm

  I. Dùng dạng đúng của động từ trong ngoặc trong các câu sau :

  1. It's 9 o'clock on Sunday morning . I (stay) _____________ at home . I (read)____________ a novel and my sister (play) _________ computer games

  2. In Viet Nam , there (be) _____________ no lessons on Saturday and Sunday

  3. Hung often (play) ___________ football with his classmates in the afternoon . Now he (not play) ______ football . He (study) ________ his lessons at home for the History test tomorrow

  4. We cannot go out now . It (rain) __________ heavily outside

  5. Hoa is not at home now . She (stay) ___________ with her aunt and uncle in Nha Trang

  6. Where's the dog ? - It (have) ______________ its meal now

  7. We (have) ______________ a holiday in Hue next month

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Trang Cách đây 12 tháng

  kite, key, picture, radio, piano, kilo, lion,can,bottle,eraser,book, ruler, handbag, cool, fly, class, school, room, table, computer, desk, set,seat, phone, massage, call, canoe, ship, boat,performance, teen, singer, song, student, sister, brother, bat, change, fish, bus, bee, animal, box, knife, letter.

  /iz/...

  /s/...

  /z/...

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • hi hi Cách đây 1 năm

  Complete using the correct form of the words in italics. You need to use one word twice.

  get make put look bring fall grow
  Personality
  Some of us seem to be infinitely kind, while others seem to 1) _________ down on everyone around them. Some of us never forget an argument, while others 2) _________ up and forgive easily. As we 3) _________ up, our personality develops and we find that we 4) _________ on with certain people more than others. Who we are seems to have a large genetic element, but is also influenced by those who 5) _________ us up. If we 6) _________ up to our parents or other family members, we may want to be like them. On the other hand, if our parents seem to 7) _________ us down all the time and we 8) _________ out with them a lot, then perhaps we will develop quite different personalities.

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)