ADMICRO
VIDEO

Pronunciation Unit 6 lớp 6 What time do you go to school?


Bài học Pronunciation - Unit 6 Tiếng Anh 6 Cánh diều dưới đây giúp các em phân biệt và cải thiện kĩ năng phát âm Consonant blend No consonant blend trong Tiếng Anh. Mời các em tham khảo nội dung bài học bên dưới!

ADSENSE
YOMEDIA
 
Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới
 

Tóm tắt bài

1.1. Unit 6 lớp 6 Pronunciation Task A

Listen and practice the words (Nghe và luyện nói các từ)

1. student

2. school

3. class

4. teacher

Tạm dịch

1. học sinh

2. trường học

3. lớp học

4. giáo viên

1.2. Unit 6 lớp 6 Pronunciation Task B

Write and check. Write the words in the chart below. Then listen and underline the consonant blends (Viết và kiểm tra. Viết các từ vào bảng dưới đây. Sau đó nghe và gạch chân các consonant blends)

Guide to answer

Tạm dịch

1.3. Unit 6 lớp 6 Pronunciation Task C

Work with a partner. Take turns to read the words in B (Làm việc với bạn. Thay phiên nhau đọc những từ ở phần B)

Guide to answer

Luyện tập thực hành với các bạn trên lớp đọc lại các từ ở bài B

Bài tập minh họa

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others (Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với những từ khác)

1. A. chore    B. change    C. choice   D. chorus

2. A. windsurfing    B. children    C. holiday   D. grandmother

3. A. why    B. when    C. which   D. who

4. A. escape    B. especial    C. island   D. isolate

5. A. garden    B. generous    C. ago   D. guess

Key

1. D

2. D

3. D

4. C

5. B

Luyện tập

3.1. Kết luận

Qua bài học này các em cần lưu ý hai trường hợp phát âm của từ như sau:

  • Consonant blend: một cụm phụ âm, chuỗi phụ âm hoặc cụm phụ âm, là một nhóm các phụ âm không có nguyên âm xen vào: study, space, clock, ....
  • No consonant blend: không có sự pha trộn phụ âm: music, time, never, ...

3.2. Bài tập trắc nghiệm

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 6 - Pronunciation chương trình Tiếng Anh lớp 6 Cánh diều. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 6 lớp 6 Cánh diều Pronunciation - Phát âm.

Hỏi đáp Pronunciation - Unit 6 Tiếng Anh 6

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

-- Mod Tiếng Anh 6 HỌC247

MGID
GETTESTIDFROMLESSION10231=>
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON