YOMEDIA

Tiếng Anh 10 mới Unit 6 Project - Kỹ năng nhóm


Bài học Unit 6 Lớp 10 phần Project hướng dẫn các em kĩ năng làm việc và thảo luận theo nhóm với những chủ đề liên quan đến bình đẳng giới.

Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới
 

Tóm tắt lý thuyết

1. Unit 6 Lớp 10 Project  Task 1

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. 15 boys and 20 girls in my class, 305 boys and 355 girls in my school.
2. 14 monitors are girls and 7 monitors are boys.
3. 18 form teachers are female and 3 form teachers are male.
4. All 12 literature teachers are female.
5. All 9 mathematics teachers are male.

Bài dịch:

1. bao nhiêu nam và nữ trong lớp bạn và trong trường bạn;
15 nam và 20 nữ trong lớp, 305 trai và 355 nữ trong trường tôi.
2. bao nhiêu lớp trưởng là nam và bao nhiêu lớp trưởng là nữ trong trường bạn;
14 lớp trưởng là nữ và 7 lớp trưởng là nam.
3. bao nhiêu giáo viên chủ nhiệm là nam và bao nhiêu giáo viên chủ nhiệm là nữ trong trường;
18 giáo viên chủ nhiệm là nữ và 3 giáo viên chủ nhiệm là nam.
4. bao nhiêu giáo viên văn là nam và bao nhiêu giáo viên văn là nữ trong trường bạn;
Tất cả 12 giáo viên văn là nữ.
5. bao nhiêu giáo viên toán là nam và bao nhiêu giáo viên toán là nữ trong trường bạn;
Tất cả 9 giáo viên toán đều là nam

2. Unit 6 Lớp 10 Project  Task 2

Compare your findings with your partners'. Present the final results with your comments to the class. (So sánh khám phá của em với bạn em. Trình bày tất cả những kết quả cuối cùng với bình luận cho lớp.)

3. Bài tập trắc nghiệm Unit 6 Gender Equality -Project

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 6 Gender equality - Project chương trình Tiếng Anh lớp 10 mới về chủ đề bình đẳng giới. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 6 lớp 10 mới Project.


Câu 3 - Câu 5: Xem trắc nghiệm để thi online

4. Hỏi đáp Project Unit 6 Lớp 10

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh HỌC247 ở mục Hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)