YOMEDIA

Tiếng Anh 10 mới Unit 5 Project - Kỹ năng nhóm


Bài học Unit 5 Lớp 10 phần Project hướng dẫn các em kĩ năng làm việc và thảo luận theo nhóm với những chủ đề liên quan tới chủ đề phát minh.

Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới
 

Tóm tắt lý thuyết

1. Unit 5 Lớp 10 Project  Task 1

Think about an imaginary invention that may be useful to you or other people. Consider these questions: (Nghĩ về một phát minh trong trí tưởng tượng mà có thể hữu ích với bạn hoặc những người khác?)

1. What is it used for?
2. Who can use it?
3. Where may it be used?
4. Is it expensive?
5. Is it easy to use?
Bài dịch:

1. Nó được dùng để làm gì?
2. Ai có thể dùng nó?
3. Nó có thể được dùng ở đâu?
4. Nó có đắt không?
5. Nó có dễ dùng không?

2. Unit 5 Lớp 10 Project  Task 2

Work in groups. Describe your invention to your group members. Which invention is the best in your group? (Làm việc theo nhóm. Mô tả phát minh của bạn với các thành viên trong nhóm. Phát minh nào là tuyệt vời nhất trong nhóm của bạn?)

3. Unit 5 Lớp 10 Project  Task 3

Your group is going to take part in the contest ‘Best Invention of the Year’ organised by your school. To get ready for this contest, design a poster about the best invention from Activity 2. (Nhóm của bạn sẽ tham gia cuộc thi 'Phát minh tuyệt vời của năm' được tổ chức bởi nhà trường. Để chuẩn bị cho cuộc thi, hãy thiết kế một tấm poster về phát minh tuyệt vời nhất ở bài tập 2.)

3. Bài tập trắc nghiệm Unit 5 Inventions -Project

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 5 inventions- Project chương trình Tiếng Anh lớp 10 mới về chủ đề những phát minh. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 5 lớp 10 mới project.


Câu 3 - Câu 5: Xem trắc nghiệm để thi online

4. Hỏi đáp Project Unit 5 Lớp 10

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh HỌC247 ở mục Hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)