Trắc nghiệm Unit 3 Tiếng Anh lớp 10 phần Writing - People's Background

Lý thuyết

Trắc nghiệm

FAQ

Mời các em thực hành bài tập trắc nghiệm Writing Unit 3 Lớp 10 để luyện tập kỹ năng viết. Chúc các em thực hành hiệu quả!

Quảng cáo

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Choose the sentence (a, b, c, d) which is closest in meaning to the sentence printed before.

  Câu 1:

  • A. She worked very hard in difficult conditions.
  • B. She worked very hard but she still lived in difficult conditions.
  • C. She worked very hard even though her living conditions were difficult.
  • D. She worked very hard because her living conditions were difficult.
 • Câu 2:

  • A. Torn was unable to go anywhere.
  • B. Torn could not be found anywhere.
  • C. It was possible to find Torn.
  • D. Torn could go anywhere he liked.
 • Câu 3:

  Fewer people came to the meeting than we had expected.

  • A. Too many people came to the meeting.
  • B. There were more people at the meeting than we had expected.
  • C. There were not enough seats for all people as we had expected.
  • D. We had expected more people to come to the meeting.
 • Câu 4:

  • A. The results of the research are not alarming but impressive.
  • B. The results of the research are alarming but not impressive.
  • C. The results of the research are not either impressive or alarming.
  • D. The results of the research are both impressive and alarming.
 • Câu 5:

  • A. Mark would like to teach.
  • B. Teaching is not interesting to Mark.
  • C. Mark didn't think teaching is interesting.
  • D. Mark knows how to teach.
Quảng cáo

Được đề xuất cho bạn