YOMEDIA
NONE
 • Choose the sentence (a, b, c, d) which is closest in meaning to the sentence printed before.

  Câu hỏi:

  In spite of her difficult living conditions, she worked extremely hard.

  • A. She worked very hard in difficult conditions.
  • B. She worked very hard but she still lived in difficult conditions.
  • C. She worked very hard even though her living conditions were difficult.
  • D. She worked very hard because her living conditions were difficult.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 10701

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON