ADMICRO
UREKA

Bài tập 2 trang 175 SGK Sinh học 8

Giải bài 2 tr 175 sách GK Sinh lớp 8

Nêu tính chất và vai trò của hoocmôn, từ đó xác định rõ tầm quan trọng của các tuyến nội tiết đối với đời sống.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Tính chất của hoocmôn:

-Mỗi hoocmôn chỉ ảnh hưởng đến một hoặc một số cơ quan nhất định.

-Hoocmôn có hoạt tính sinh hoạt rất cao.

-Hoocmôn không mang tính đặc trưng cho loài.

Vai trò:

-Duy trì được tính ổn định của môi trường bên trong cơ thể.

-Điều hòa các quá trình sinh lí diễn ra bình thường.

Do đó, sự mất cân bằng trong hoạt động nội tiết thường dẫn đến tình trạng bệnh lí. Vì vậy, hoocmôn có vai trò rất quan trọng đối với cơ thể.

-- Mod Sinh Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 175 SGK Sinh học 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON