YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 144 SBT Sinh học 8

Giải bài 1 tr 144 sách BT Sinh lớp 8

 Buồng trứng có chức năng

A. Sản sinh ra giao tử cái.

B. Tiết ra hoocmôn điều hoà hoạt động sinh dục.

C. Kích thích tăng trưởng.

D. Cả A và B. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

Buồng trứng có chức năng sinh giao tử cái và tiết ra hoocmon sinh dục.

⇒ Đáp án: D 

-- Mod Sinh Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 144 SBT Sinh học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF