ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1 trang 15 SGK Sinh học 6

Giải bài 1 tr 15 sách GK Sinh lớp 6

Dựa vào đặc điểm nào để nhận biết thực vật có hoa và thực vật không có hoa?

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 1

 
 

Dựa vào hoa, quả hạt để nhận biết thực vật có hoa và thực vật không có hoa.

Thực vật có hoa là những thực vật có cơ quan sinh sản là hoa, quả, hạt.

Thực vật không có hoa là những thực vật có cơ quan sinh sản không phải là hoa, quả, hạt.

-- Mod Sinh Học 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 15 SGK Sinh học 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1