YOMEDIA
NONE

Bài tập 4 trang 132 SGK Sinh học 11

Giải bài 4 tr 132 sách GK Sinh lớp 11

Đặc tính nào là quan trọng nhất để nhận biết con đầu đàn?

a. Tính hung dữ.                                     c. Tính lảnh thổ.

b. Tính thân thiện.                                  d. Tính quen nhờn.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Đặc tính hung dữ là quan trọng nhất để nhận biết con đầu đàn

⇒ Đáp án a 

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 132 SGK Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON