ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 4 trang 132 SGK Sinh học 11

Giải bài 4 tr 132 sách GK Sinh lớp 11

Đặc tính nào là quan trọng nhất để nhận biết con đầu đàn?

a. Tính hung dữ.                                     c. Tính lảnh thổ.

b. Tính thân thiện.                                  d. Tính quen nhờn.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Đặc tính hung dữ là quan trọng nhất để nhận biết con đầu đàn

⇒ Đáp án a 

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 132 SGK Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1