YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 21 trang 68 SBT Sinh học 11

Giải bài 21 tr 68 sách BT Sinh lớp 11

Để dẫn tới sự thay đổi điện thế nghỉ, phân tử tín hiệu cần bám vào

A. thụ thể liên kết prôtein G.

B. thụ thể tirôzin-kinaza.

C. kênh ion mở bằng phân tử tín hiệu.

D. thụ thế nội bào.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 21

  • Để dẫn tới sự thay đổi điện thế nghỉ, phân tử tín hiệu cần bám vào kênh ion mở bằng phân tử tín hiệu.

⇒ Đáp án C

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 21 trang 68 SBT Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF