YOMEDIA

Hỏi đáp về Tinh thần yêu nước của nhân dân ta - Ngữ văn 7

ADSENSE

Danh sách hỏi đáp (229 câu):

 • Trịnh Quỳnh Cách đây 2 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (1)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
   
  Nguyễn Khánh Linh Cách đây 2 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hạnh Mun Cách đây 4 tháng
  Tóm tắt văn bản

  01/01/1970 |    3 Trả lời

  Theo dõi (0)
  3
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Linh Ngọc Cách đây 4 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tường Vân Cách đây 4 tháng

        Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước, đó là một truyền thống quý báu của dân tộc ta.............đến của một dân tộc anh hùng
                                                                                  (Đoạn 1 của văn bản " Tinh thần yêu nước của nhân dân ta")
  Câu 1:
   Nội dung và ý nghĩa của đoạn trích trên là gì?
  Câu 2: Từ văn bản trên hãy nêu suy nghĩ của em về truyền thống của dân tộc ta
  Câu 3: Xác định câu văn có dử dụng biện pháp nghệ thuật nào? Tác dụng của biện pháp nghệ thuật đó?

  01/01/1970 |    7 Trả lời

  Theo dõi (1)
  7
  10 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thủy Ann Cách đây 4 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thủy Ann Cách đây 4 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    3 Trả lời

  Theo dõi (0)
  3
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Giang Nguyen Cách đây 4 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    5 Trả lời

  Theo dõi (0)
  5
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Giang Nguyen Cách đây 4 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phạm Quyên Cách đây 4 tháng
  Văn nghị luận

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • phạm thị ngọc hường Cách đây 5 tháng

  “dân ta có lòng nồng nàn yêu nước,Đó là một truyền thống quý báu của dân tộc ta.Từ xưa đến nay mỗi khi tổ quốc bị xâm lăng,thì tin thần ấy lại sôi nổi,nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ,to lớn,nó lướt qua mọi sự nguy hiểm,khó khăn,nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và cướp nước...”
  1,đoạn văn được trích trong văn bản nào?
  A,tinh thần yêu nước của nhân dân ta
  B,đức tính giản dị của Bác Hồ
  C,ý nghĩa văn chương
  D,sự giàu đẹp của tiếng việt
  2,đoạn văn trên được viết theo phương thức biểu đạt nào?
  A,miêu tả                                    B,tự sự
  C,biểu cảm                                  D,nghị luận
  3,câu văn” Từ xưa đến nay mỗi khi tổ quốc bị xâm lăng,thì tin thần ấy lại sôi nổi,nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ,to lớn,nó lướt qua mọi sự nguy hiểm,khó khăn,nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và cướp nước”sử dụng biện pháp nghệ thuật gì?
  A,liệt kê                                      B,so sánh
  C,nhân hóa                                  hoán dụ
  4,từ nào không phải từ láy?
  A,mạnh mẽ                                 B,đông đủ
  C,khó khăn                                 D,tươi cười
  5,từ nào sau đây là từ hán việt ?
  A,nhân dân                                 B,truyền thống
  C,tổ quốc                                    D,làn sóng
  6,sự xuất hiện của ba cụm từ”kết thành,lướt qua,nhấn chìm”trong câu văn nhằm mục đích gì?
  A,nhấn mạnh và thể hiện sức mạnh của nhân dân ta trong cuộc chiến chống giặc ngoại xâm
  B,nhấn mạnh tinh thần yêu nước của nhân dân ta
  C,nhấn mạnh ý thức chống giặc ngoại xâm của nhân dân ta
  7,luận điểm của đoạn văn trên là:
  A,dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước
  B,mỗi khi tổ quốc vị xâm lăng
  C,đó là 1 truyền thống quý báu của dân tộc ta

  01/01/1970 |    3 Trả lời

  Theo dõi (0)
  3
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • nguyễn minh ngọc Cách đây 5 tháng
  Tìm biện pháp tu từ nổi bật và nêu tác dụng của biện pháp tu từ đó

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lan Anh Nguyên Thi Cách đây 5 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bé Mon Cách đây 5 tháng
  Chào mọi người

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (1)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thúy Vy Cách đây 5 tháng
  Hãy giúp mình nhé

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • uyên Võ thị thu Cách đây 5 tháng
  Tìm hình ảnh so sánh của văn bản

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trần Anh Cách đây 5 tháng

  Biểu hiện tinh thần yêu nước của nhân dân ta ngày xưa và nay như thế nào?

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trần Anh Cách đây 5 tháng

  Nhận định của tác giả về tinh thần yêu nước của nhân dân ta như thế nào? vì sao?

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • 태태김 Cách đây 5 tháng
  dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước đó là truyền thống quý báu của ta từ xưa đến nay mỗi khi tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại sôi nổi nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ to lớn nó lướt qua mọi sự nguy hiểm khó khăn nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thị Kim Ngân Cách đây 5 tháng

  ăn sau và trả lời câu hỏi

  “Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý. Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy. Nhưng cũng có khi cất giấu kín đáo trong rương, trong hòm. Bổn phận của chúng ta là làm cho những của quý kín đáo ấy đều được đưa ra trưng bày. Nghĩa là phải ra sức giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo, làm cho tinh thần yêu nước của tất cả mọi người đều được thực hành vào công cuộc yêu nước, công việc kháng chiến.”

  Câu 1: chép lại câu văn mang luận điểm và cho biết nội dung của đoạn văn?

  Câu 2: Tìm câu rút gọn trong đoạn văn và cho biết tác giả sử dụng câu rút gọn đó có tác dụng gì?

  Câu 3: Tìm cụm C-V để mở rộng câu trong câu sau:

  "Bổn phận của chúng ta là làm cho những thứ của quý kín đáo ấy đều được đưa ra trưng bày"

  giúp mình với 

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hoàng Hải Cách đây 6 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    3 Trả lời

  Theo dõi (0)
  3
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Ngọc Hạnh Cách đây 6 tháng

  Chỉ ra cách lập luận của  bài tinh thần yêu nước của nhân dân ta

  Giúp mình nha mai mình nộp rồi

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • kirisaki chitoge Cách đây 6 tháng

  Là học sinh ngồi trên ghế nhà trường, em cần làm gì để đề cao tinh thần yêu nước?

   

  01/01/1970 |    3 Trả lời

  Theo dõi (0)
  3
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lưu Võ Thiên Hương Cách đây 6 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Thiện Cách đây 6 tháng

  bằng những hiểu biết của mình,em hãy viết bài văn chứng minh:Dân tộc ta có 1 lòng nồng nàn yêu nước

  Ko chép mạng nha☻các bạn giúp mình với nha

  mình đang cần lắm

   

  01/01/1970 |    3 Trả lời

  Theo dõi (0)
  3
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)