ON
YOMEDIA

Hỏi đáp về Dấu gạch ngang - Ngữ văn 7

YOMEDIA

Danh sách hỏi đáp (16 câu):

 • Tùng Lâm Cách đây 2 tháng
  1 hình

  13/04/2021 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  10 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
   
  Đan Nguyên Cách đây 4 tháng

  22/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Long lanh Cách đây 4 tháng

  23/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Vi Cách đây 4 tháng

  19/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • An Duy Cách đây 4 tháng

  19/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Văn Duyệt Cách đây 3 năm

  điền vào chỗ trống tên các dấu câu đã học

  các dấu câu

  giúp mình vs mình đang cần rất gấp ạ

  30/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Trung Phuong Cách đây 3 năm

  Viết một đoạn văn về chủ đeef tự chọn , trong đó có câu :

  c, dùng dấu gạch ngang

  03/12/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bin Nguyễn Cách đây 2 năm

  Đặt 5 câu có sử dụng dấu gạch ngang và cho biết tác dụng của chúng.

  giúp với............

  25/02/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Anh Nguyễn Cách đây 2 năm

  Đặt câu có dùng dấu gạch ngang

  a) Nói về một nhân vật trong vở chèo Quan Âm Thị Kính

  b) Nói về cuộc gặp mặt của đại diện học sinh cả nước

  26/02/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phạm Phú Lộc Nữ Cách đây 2 năm

  Soạn bài Dấu gạch ngang

  ĐỪNG VIẾT TRÊN MẠNG

  26/02/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nhat nheo Cách đây 2 năm

  Dấu gạch ngang
  (1) Điền dấu gạch ngang vào các ô vuông cho phù hợp:
  +) Đẹp quá đi |_| mùa xuân ơi |_| mùa xuân của Hà Nội thân yêu [...]
  +) Có người khẽ nói:
  |_| Bẩm, dễ có khi đê vỡ!
  |_| Ngài cau mặt, gắt rằng:
  |_| Mặc kệ!
  +) Một nhân chứng thứ hai của cuộc hội kiến Va-ren |_| Phan Bội Châu( xin chẳng dám nêu tên nhân chứng này) lại quả quyết rằng (Phan) Bội Châu đã nhổ vào mặt Va-ren; cái đó thì cũng có thể.

  27/02/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Xuan Xuan Cách đây 2 năm

  em hãy nêu công dụng của dấu gạch ngang?nêu cách phân biệt dấu gạch ngang với dấu nối?lấy vd.

  27/02/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Spider man Cách đây 2 năm

  Phân biệt dấu gạch ngang với dấu gạch nối bằng cách ghi dấu X vào ô vuông cuối mỗi nhận xét đúng :

  - Dấu gạch nối dùng để nối các tiếng trong một từ ghép phiên âm tiếng nước ngoài |_|

  - Dấu gạch nối không phải là một dấu câu |_|

  - Dấu gạch nối ngắn hơn dấu gạch ngang |_|

  - Dấu gạch nối dùng để nối các từ trong một liên danh |_|

  28/02/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Trung Phuong Cách đây 2 năm

  Dấu gạch ngang có phải là dấu câu không ? Vì sao ?

  28/02/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Lê Tín Cách đây 2 năm

  Hãy nêu rõ công dụng của dấu gạch ngang trong câu sau :

  " Cái áo này đẹp chửa - một chị con gái thốt ra "

  28/02/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Trà Giang Cách đây 2 năm

  Điền dấu gạch ngang vào các chổ chấm trong câu cho phù hợp:

  - Đẹp quá đi...mùa xuân ơi...mùa xuân của Hà Nội thân yêu [...].

  - Có một người khẽ nói:

  ... Bẩm, dễ có khi đê vỡ!

  ... Ngài cau mặt gắt rằng:

  ... Mặc kệ!

  - Một nhân chứng thứ hai của cuộc hôi chiến Va-ren ... Phan Bội Châu ( xin chẳng dám nêu tên nhân chứng này ) lại quả quyết rằng ( Phan ) Bội Châu đã nhổ vào mặt Va-ren ; cái đó thì cũng có thể.

  18/03/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

 

 

YOMEDIA
1=>1