YOMEDIA

Hỏi đáp về Xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ Tổ quốc (1976-1985)

Sau khi học bài Xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ Tổ quốc (1976-1985) Xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ Tổ quốc (1976-1985) có những khó khăn thắc mắc các em hãy đặt câu hỏi tại phần hỏi đáp để được giải đáp, hi vọng sẽ giúp các em hiểu bài nhanh hơn.

VDOC

Danh sách hỏi đáp (45 câu):

 • thu thủy Cách đây 8 tháng

  Đường lối đổi mới của Đảng được điều chỉnh, bổ sung, phát triển qua các kì Đại hội nào?

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
   
  thùy trang Cách đây 8 tháng

  Đường lối đổi mới của Đảng được đưa ra đầu tiên tại Đại hội nào?

  01/01/1970 |    4 Trả lời

  Theo dõi (0)
  4
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • khanh nguyen Cách đây 8 tháng

  Nguyên nhân nào đòi hỏi Đảng ta phải tiến hành đường lối đổi mới?

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • minh vương Cách đây 8 tháng

  Năm 1975, Trung Quốc đã có những hành động gì làm tổn hại đến tình cảm giữa nhân dân hai nước?

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • minh dương Cách đây 8 tháng

  Sau đại thắng mùa xuân năm 1975, nhân dân ta phải đấu đầu trực tiếp với những lực lượng nào để bảo vệ lãnh thổ Tổ quốc?

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thi trang Cách đây 8 tháng

  Trong giai đoạn 1981 – 1985, sản xuất công nghiệp tăng bình quân hàng năm là bao nhiêu?

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • minh vương Cách đây 8 tháng

  Tình hình nông nghiệp và công nghiệp nước ta trong Kế hoạch Nhà nước 5 năm (1981 – 1985) như thế nào?

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • khanh nguyen Cách đây 8 tháng

   Đại hội lần thứ mấy của Đảng đề ra phương hướng, nhiệm vụ mục tiêu của Kế hoạch Nhà nước 5 năm (1981 – 1985)?

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • can tu Cách đây 8 tháng

  Nhiệm vụ cơ bản của kế hoạch 5 năm (1976 – 1980) là gì?

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • truc lam Cách đây 8 tháng

  Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV (12/1976) đã đề ra đường lối gì?

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hong Van Cách đây 2 năm

  Câu 1 : Nêu những công lao to lớn của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đối với cách mạng nước ta giai đoạn 1919-1945

  Câu 2: Lập bảng so sánh phong trào cách mạng 1930-1931 với phong trào cách mạng 1936-1939

  Nội dung so sánh:

  + Xác định kẻ thù

  + Nhiệm vụ cách mạng

  + Hình thức đấu tranh.

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thu hằng Cách đây 2 năm

  Đảng cộng sản Đông Dương họp đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai tại đâu?

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thu hảo Cách đây 2 năm

  Em hiểu đánh du kích là như thế nào?

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • minh vương Cách đây 2 năm

  Người khởi thảo Luận cương chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Đông Dương là:

  A.Nguyễn Ái Quốc

  B.Trần Phú

  C.Nguyễn Văn Cừ

  D.Lê Hồng Phong

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Xuân Ngạn Cách đây 2 năm

  Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời vào:

  A:19/8/1945

  B:2/9/1945

  C:21/7/1954

  D:2/7/1976

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thanh hằng Cách đây 2 năm

  Lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện lần đầu tiên tại:

  A:Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

  B:Khởi nghĩa Nam Kì

  C:Khởi nghĩa Bắc Sơn

  D:Binh biến Đô Lương

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • het roi Cách đây 2 năm

  Câu 1: Nguyên nhân dẫn đến sự thống nhất 3 tổ chức Cộng Sản ở Việt Nam năm 1930

  A:Ba tổ chức cộng sản hoạt động riêng rẽ ,tranh giành ảnh hưởng với nhau

  B:Ở nhiều địa phương đã có các cơ sở Cộng sản

  C:Phong trào của công nhân kết hợp với nông dân

  D:Phong trào dân tộc, dân chủ trở thành làn sóng trong cả nước

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • An Nhiên Cách đây 2 năm

  Phân tích ý nghĩa lichj sử và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp (1945-1954)

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Co Nan Cách đây 2 năm
  Thời gian Nối Sự kiện
  A. 19-5-1941 1. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời
  B. 3-2-1930 2. Thành lập mặt trận Việt Minh
  C. 21-7-1954 3. Kháng chiến toàn quốc bùng nổ
  D. 19-12-1946 4. Hiệp định Gio-ne-vơ được kí kết

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Vũ Hải Yến Cách đây 2 năm

  Người khởi thảo Luận cương chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Đông Dương là:

  A.Nguyễn Ái Quốc

  B.Trần Phú

  C.Nguyễn Văn Cừ

  D.Lê Hồng Phong

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Vàng Cách đây 2 năm

  Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời vào:

  A:19/8/1945

  B:2/9/1945

  C:21/7/1954

  D:2/7/1976

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Thuy Cách đây 2 năm

  Lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện lần đầu tiên tại:

  A:Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

  B:Khởi nghĩa Nam Kì

  C:Khởi nghĩa Bắc Sơn

  D:Binh biến Đô Lương

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Xuan Xuan Cách đây 2 năm

  Câu 1: Nguyên nhân dẫn đến sự thống nhất 3 tổ chức Cộng Sản ở Việt Nam năm 1930

  A:Ba tổ chức cộng sản hoạt động riêng rẽ ,tranh giành ảnh hưởng với nhau

  B:Ở nhiều địa phương đã có các cơ sở Cộng sản

  C:Phong trào của công nhân kết hợp với nông dân

  D:Phong trào dân tộc, dân chủ trở thành làn sóng trong cả nước

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đào Thị Nhàn Cách đây 2 năm

  Trình bày nguyên nhân thắng lợi , ý nghĩa lịch sử của cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trieu Tien Cách đây 2 năm

  Câu 1 Kể tên,thời gian diến ra 3 chiến dịch lớn trong kháng chiến chống pháp ( 1946 - 1954 )?

  Câu 2 Chiến dịch nào giúp quân ta giành lại quyền chủ động trên chiến trường chính bắc bộ? vì sao ?

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 246_1599883038.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 405_1600325774.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-09-17 13:56:00
      [banner_enddate] => 2020-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)