YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 80 SGK Lịch sử 9

Giải bài 1 tr 80 sách GK Sử lớp 9

Cao trào dân chủ 1936 - 1939 đã chuẩn bị những gì cho Cách mạng tháng Tám năm 1945?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

  • Qua cao trào quần chúng nhân dân được tập dượt đấu tranh.
  • Chủ nghĩa Mác-Lê-nin được  tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng.
  • Đội quân chính trị hùng hậu được hình thành qua tổ chức Mặt trận Dân chủ Đông Dương.
  • Là cuộc diễn tập thứ hai chuẩn bị cho Cách mạng tháng Tám năm 1945.

-- Mod Lịch Sử 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 80 SGK Lịch sử 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON