YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 58 SGK Lịch sử 9

Giải bài 1 tr 58 sách GK Sử lớp 9

Xã hội Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đã phân hóa như thế nào?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Giai cấp địa chủ phong kiến: làm tay sai cho Pháp và áp bức bóc lột nhân dân, bộ phận nhỏ yêu nước.

Tầng lớp tư sản:

  • Tư sản mại bản làm tay sai cho Pháp.
  • Tư sản dân tộc ít người có tinh thần dân tộc.

Tầng lớp tiểu tư sản: Bị Pháp chèn ép, bạc đãi, có tinh thần hăng hái cách mạng.

Giai cấp nông dân: Là lực lượng hăng hái và đông đảo của cách mạng.

Giai cấp công nhân: là lực lượng tiên phong và lãnh đạo cách mạng.

-- Mod Lịch Sử 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 58 SGK Lịch sử 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON