RANDOM

Bài tập Thảo luận trang 27 SGK Lịch sử 8 Bài 3

Bài tập Thảo luận trang 27 SGK Lịch sử 8 Bài 3

Vì sao các nước tư bản phương Tây đẩy mạnh việc xâm chiếm thuộc địa?

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

  • Trong thời kì cách mạng công nghiệp, nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh đã làm tăng nhu cầu tranh giành về thị trường tiêu thụ, nguyên vật liệu, nhân công lao động rẻ,... vì vậy, các nước tư bản chủ nghĩa đã đẩy mạnh việc xâm chiếm thuộc địa.

-- Mod Lịch Sử 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập Thảo luận trang 27 SGK Lịch sử 8 Bài 3 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT
?>