ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập Thảo luận trang 23 SGK Lịch sử 8 Bài 3

Bài tập Thảo luận trang 23 SGK Lịch sử 8 Bài 3

Quan sát lược đồ, lập bảng thống kê các quốc gia tư sản ở khu vực Mĩ Latinh theo thứ tự niên đại thành lập.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

  • Bảng thống kê các quốc gia tư sản ở khu vực Mĩ Latinh theo thứ tự niên đại thành lập.
Niên đại Quốc gia
Năm 1804 Ha-i-ti
Năm 1809 Ê-cu-a-đo
Năm 1810 Ác-hen-ti-na
Năm 1811 Vê-nê-xu-ê-la, Pa-ra-goay
Năm 1818 Chi-lê
Năm 1819 Cô-lôm-bi-a

Năm 1821

Pê-ru, Cô-xta-ri-ca, Enxan-va-đo, Goa-tê-ma-la, Hôn-đu-rát, Mê-hi-cô
Năm 1822 Bra-xin
Năm 1825 Bô-li-vi-a
Năm 1828 U-ru-goay

 

 

-- Mod Lịch Sử 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập Thảo luận trang 23 SGK Lịch sử 8 Bài 3 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1