AMBIENT

Bài tập Thảo luận trang 26 SGK Lịch sử 8 Bài 3

Bài tập Thảo luận trang 26 SGK Lịch sử 8 Bài 3

Lập niên biểu các cuộc cách mạng tư sản ở Châu Âu trong những năm 60 của thế kỉ XIX. Những cuộc cách mạng tư sản này đưa đến những kết quả gì?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

  • Niên biểu các cuộc cách mạng tư sản ở Châu Âu trong những năm 60 của thế kỉ XIX:
Thời gian Sự kiện
Từ năm 1859 - 1870 Vương quốc I-ta-li-a được thống nhất
Từ năm 1864 - 1871 Quá trình thống nhất nước Đức
Năm 1861 Cải cách nông nô ở Nga
  • Kết quả:
    • Những cuộc cách mạng tư sản này đã củng cố sự thắng lợi của chủ nghĩa tư bản, làm rung chuyển chế độ phong kiến ở Châu Âu.

-- Mod Lịch Sử 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập Thảo luận trang 26 SGK Lịch sử 8 Bài 3 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT
?>