AMBIENT

Nêu nguyên nhân dẫn đến cuộc cách mạng tư sản Pháp?

bởi Cam Ngan 18/10/2018

Nêu nguyên nhân dẫn đến cuộc cách mạng tư sản Pháp( Nguyên nhân sâu xa và trực tiếp)

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Nguyên nhân sâu xa:

  – Tình hình kinh tế: Nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu bao trùm. Công thương nghiệp ở đô thị đang trên đà phát triển.

  – Chính trị: Vua Lu-i XVI duy trì thể chế quân chủ chuyên chế và chế độ 3 đẳng cấp.

  – Xã hội: Mâu thuẫn giữa đẳng cấp thứ 3 và 2 đẳng cấp trên ngày càng gay gắt. Dẫn tới mâu thuẫn giữa quần chúng nhân dân lao động với chế độ phong kiến thối nát phản động, cũng là mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất mới với quan hệ sản xuất cũ.

  – Tư tưởng trào lưu triết học Ánh sáng: Những người có tư tưởng tiến bộ, tiểu hiểu là Mông-te-xki-ơ, Vôn-te, Rút-xô, đã kịch liệt phê phán sự thối nát của chế độ phong kiến và nhà thờ, đưa ra lí thuyết xây dựng nhà nước mới, tấn công vào hệ tư tưởng của chế độ phong kiến, dọn đường cho cuộc cách mạng xã hội dùng nổ.

  Nguyên nhân trực tiếp:

  Hội nghị 3 đẳng cấp ngày 5-5-1789 tại cung dien Véc-xai đề xuất vấn đề vay tiền và ban hành thêm thuế mới. Điều này bị Đẳng cấp thứ 3 kịch liệt phản đối. 14-7-1789, quần chúng nhân dân tự vũ trang tấn công các trụ sở, cơ quan quan trọng của TP và chiếm ngục Baxti

  => Cách mạng tất yếu sẽ xảy ra.

  * Nếu đề yêu cầu nêu thì chỉ cần nêu các ý sau:

  Nguyên nhân sâu xa:

  Mâu thuẫn giữa đẳng cấp thứ 3 và 2 đẳng cấp trên ngày càng gay gắt. Dẫn tới mâu thuẫn giữa quần chúng nhân dân lao động với chế độ phong kiến thối nát phản động, cũng là mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất mới với quan hệ sản xuất cũ.

  Nguyên nhân trực tiếp:

  Hội nghị 3 đẳng cấp ngày 5-5-1789 tại cung dien Véc-xai đề xuất vấn đề vay tiền và ban hành thêm thuế mới. Điều này bị Đẳng cấp thứ 3 kịch liệt phản đối. 14-7-1789, quần chúng nhân dân tự vũ trang tấn công các trụ sở, cơ quan quan trọng của TP và chiếm ngục Baxti

  => Cách mạng tất yếu sẽ xảy ra.

  bởi Bui Thi Thu Uyen 18/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>