ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập Thảo luận 3 trang 127 SGK Lịch sử 8 Bài 26

Bài tập Thảo luận 3 trang 127 SGK Lịch sử 8 Bài 26

Cuộc chiến đấu ở Ba Đình đã diễn ra như thế nào?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 
  • Cuộc chiến đấu ở Ba Đình bắt đầu quyết liệt từ tháng 12-1886 đến tháng 1-1887.
  • Khi quân Pháp mở cuộc tấn công quy mô vào căn cứ, nghĩa quân đã chiến đấu anh dũng suốt 34 ngày đêm.
  • Cuối cùng, quân Pháp đánh liều xông vào căn cứ. Chúng cho phun dầu thiêu trụi các lũy tre, triệt hạ và xóa tên ba làng trên bản đồ hành chính.
  • Cuộc khởi nghĩa thất bại, nghĩa quân rút chạy lên Mã Cao (miền Tây Thanh Hóa) tiếp tục chiến đấu thêm một thời gian rồi tan rã.

 

-- Mod Lịch Sử 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập Thảo luận 3 trang 127 SGK Lịch sử 8 Bài 26 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1