ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 4 trang 92 SBT Lịch Sử 8

Bài tập 4 trang 92 SBT Lịch Sử 8

Tại sao nói khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

 
 

Quy mô, địa bàn hoạt động rộng lớn, gồm 4 tỉnh bắc Trung kì: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình.

- Trình độ tổ chức quy cũ, gồm 15 quân thứ do các tướng lĩnh tài ba chỉ huy.

- Thời gian tồn tại dài nhất trong các cuộc khởi nghĩa của phong trào Cần Vương.

- Khởi nghĩa thất bại đánh dấu mốc kết thúc của phong trào đấu tranh chống Pháp dưới ngọn cờ Cần Vương.

 

-- Mod Lịch Sử 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 92 SBT Lịch Sử 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1