ADMICRO
VIDEO

Bài tập 2 trang 55 SGK Lịch sử 8

Giải bài 2 tr 55 sách GK Sử lớp 8

Vai trò của văn học, nghệ thuật trong các cuộc đấu tranh vì quyền sống và hạnh phúc của nhân dân?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

Vai trò của văn học - nghệ thuật trong cuộc đấu tranh quyền sống và hạnh phúc của nhân dân: đã vạch trần và lên án những tệ nạn xã hội đương thời, phản ánh khát khao về một cuộc sống tự do hạnh phúc của nhân dân lao động.

-- Mod Lịch Sử 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 55 SGK Lịch sử 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF