YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 55 SGK Lịch sử 8

Giải bài 1 tr 55 sách GK Sử lớp 8

Lập bảng thống kê những thành tựu chủ yếu của kĩ thuật khoa học, văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII - XIX. 

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

Những tiến bộ về kỹ thuật trong các lĩnh vực công nghiệp, giao thông vận tải, nông nghiệp và quân sự trong thế kỷ XIX:

Công nghiệp

Kỹ thuật luyện kim cải tiến nên tăng nhanh sản xuất thép, sản xuất nhôm nhanh và rẻ.

Chế tạo máy tiện, máy phay than đá dầu mỏ được sử dụng.

Sắt là nguyên liệu chủ yếu để chế tạo máy móc, làm đường sắt..

Máy hơi nước.

Giao thông vận tải và liên lạc

1807 – kỹ sư Mỹ Phơn tơn chế tạo tàu thủy chạy bằng hơi nước.

1802 đầu máy xe lửa hơi nước ở Anh.

1814 Xtiphen xơn –Anh chế tạo xe lửa chạy trên đường sắt kéo được nhiều toa.

Máy điện tín được phát minh ở Nga và Mỹ.

Kỹ sư Mỹ Moóc xơ sáng chế ra bảng chữ cái cho điện tín gồm những vạch và chấm.

Nông nghiệp

Năng suất tăng cao do luân canh, sử dụng phân hóa học và máy móc nông nghiệp chạy bằng hơi nước.

Quân sự

Vũ khí mới như đại bác bằng thép, súng trường có nòng được cải tiến, chiến hạm vỏ thép bằng chân vịt, ngư lôi, khí cầu trinh sát

  • Những tiến bộ về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội
    • Khoa học tự nhiên

Niên đại

Nhà bác học

Phát hiện khoa học

Đầu XVIII

Niu-tơn –Anh

Thuyết Vạn vật hấp dẫn

Giữa XVIII

Lô-ma-nô-xốp –Nga

Định luật bảo tòan vật chất và năng lượng

Năm 1837

Puốc kin giơ  Séc

 Khám phá bí mật của sự phát triển của thực vật và đời sống mô thực vật, đời sống của mô sinh vật là sự phát triển của tế bào và sự phân bào

1859

Đác uyn – Anh

 Thuyết tiến hóa và di truyền

  •  Khoa học xã hội\

Nhà bác học

Các phát minh khoa học

Phơi-ơ-bách và Hê-ghen Đức

 Chủ nghĩa duy vật và phép biện chứng

X-mít và Ri-các-đô – Anh

 Chính trị kinh tế học tư bản

Xanh-xi-mông, Phu-ri-ê và Ô-oen

Chủ nghĩa xã hội không tưởng

Mác và Ang-ghen 

Chủ nghĩa xã hội khoa học

  • Những thành tựu về văn học nghệ thuật 

 

 Tác giả tác phẩm

Tư tưởng

Văn học:

Mông te xki ơ, Vonte, Ruxơ.

Huygô, Banđắc..., LéptônXtôi.

 

Đả kích chế độ phong kiến.

Chủ nghĩa hiện thực phê phán.

Vạch trần bộ mặt thật của xã hội đương thời.

Âm nhạc

Bitôven, Sôpanh, Môda, Traicốpxki.

Ca ngợi cuộc đấu tranh cho tự do.

Hội họa

 Đavít, Cuốcbê, Gôia.

 Phê phán bọn phong kiến và giáo hội.

 

-- Mod Lịch Sử 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 55 SGK Lịch sử 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON