YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1.5 trang 25 SBT Lịch Sử 8

Bài tập 1.5 trang 25 SBT Lịch Sử 8

Phát minh lớn nhất về khoa học xã hội thế kỉ XVIII - XIX là

A. Chủ nghĩa duy vật và phép biện chứng.

B. Kinh tế chính trị học tư sản.

C. Chủ nghĩa xã hội không tưởng.

D. Chủ nghĩa xã hội khoa học.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1.5

Phát minh lớn nhất về khoa học xã hội thế kỉ XVIII - XIX là chủ nghĩa xã hội khoa học.

Chọn: D

-- Mod Lịch Sử 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.5 trang 25 SBT Lịch Sử 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON