YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1.4 trang 25 SBT Lịch Sử 8

Bài tập 1.4 trang 25 SBT Lịch Sử 8

Phát minh nào sau đây không phải là thành tựu của thế kỉ XVIII - XIX?

A. Công bố “bản đồ gen người“.

B. Định luật bảo toàn về vật chất và năng lượng.

C. Thuyết tế bào.

D. Thuyết tiến hoá và di truyền.

E. Định luật vạn vật hấp dẫn.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1.4

Phát minh là thành tựu của thế kỉ XVIII - XIX là định luật bảo toàn về vật chất và năng lượng, thuyết tế bào, thuyết tiến hoá và di truyền, định luật vạn vật hấp dẫn.

Chọn: A

-- Mod Lịch Sử 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.4 trang 25 SBT Lịch Sử 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF