ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2 trang 136 SGK Lịch sử 8

Giải bài 2 tr 136 sách GK Sử lớp 8

Vì sao các đề nghị cải cách ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX không thực hiện được.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Các đề nghị cải cách ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX không thực hiện được vì:

  • Các đề nghị cải cách vẫn mang tính chất lẻ tẻ, rời rạc, chưa xuất phát từ những cơ sở bên trong, chưa động chạm tới những vấn đề cơ bản của thời đại.
  • Triều đình phong kiến bảo thủ, cự tuyệt mọi đề nghị cải cách.

-- Mod Lịch Sử 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 136 SGK Lịch sử 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1