Trắc nghiệm Lịch sử 8 Bài 28 Trào lưu cải cách Duy tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX

Lý thuyết

Trắc nghiệm

BT SGK FAQ
Quảng cáo

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

  Tình hình kinh tế, xã hội Việt Nam những năm 60 của thế kỉ XIX như thế nào?

  • A. Mâu thuẫn giai cấp và mâu thuẫn dân tộc gây gắt
  • B. Tài chính cạn kiệt nhân dân đói khổ
  • C. Kinh tế, xã hội khủng hoảng trầm trọng
  • D. Công nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp trì trệ
 • Câu 2:

  Cuộc khởi nghĩa của Cai Tổng Vàng - Nguyễn thịnh diễn ra ở đâu? 

  • A. Thái Nguyên
  • B. Bắc Ninh
  • C. Tuyên Quang 
  • D. Bắc Giang
 • Câu 3:

  Trước tình hình khó khăn của đất nước những năm cuối thế kỉ XIX, yêu cầu đặt ra đó là? 

  • A. Thực hiện chính sách đóng cửa tránh sự xâm nhập từ bên ngoài
  • B. Cải cách Duy Tân đất nước
  • C. Thay đổi chế độ xã hội
  • D. Thực hiện chính sách phát triển kinh tế
 • Câu 4:

  Từ năm 1863 đến 1871, Nguyễn Trường Tộ gửi lên triều đình bao nhiêu bản điều trần? 

  • A. 25 bản
  • B. 30 bản
  • C. 35 bản
  • D. 40 bản
 • Câu 5:

  Năm 1877 và 1882 Ngyễn Lộ Trach dâng vua Tự Đức 2 bản "Thời vụ sách" đề nghị cải cách vấn đề gì? 

  • A. Chấn chỉnh bộ máy quan lại, cải tổ giáo dục
  • B. Đẩy mạnh khai khẩn ruộng hoang và khai thác mỏ
  • C. Chấn hưng dân khí, khai thông dân trí, bảo vệ đất nước
  • D. Phát triển buôn bán, chấn chỉnh quốc phòng
Quảng cáo

Được đề xuất cho bạn