Trắc nghiệm Lịch sử 8 Bài 28 Trào lưu cải cách Duy tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):