ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1 trang 136 SGK Lịch sử 8

Giải bài 1 tr 136 sách GK Sử lớp 8

Kể tên những sĩ phu tiêu biểu trong phong trào cải cách ở nửa cuối thế kỉ XIX. Nêu những nội dung chính trong các đề nghị cải cách của họ.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Kể tên những sĩ phu tiêu biểu trong phong trào cải cách ở nửa cuối thế kỉ XIX. Nêu những nội dung chính trong các đề nghị cải cách của họ:

  • Trần Đình Túc và Nguyễn Huy Tế (1868): xin mở cửa biển Trà Lí (Nam Định).
  • Đinh Vãn Điền (1868) xin đẩy mạnh việc khai khẩn đất hoang và khai mỏ, phát triển buôn bán, chấn chỉnh quốc phòng.
  • Nguyễn Trường Tộ (1863 - 1871): đề nghị chấn chỉnh bộ máy quan lại phát triển công, thương nghiệp và tài chính, chỉnh đốn võ bị, mở rộng ngoại giao, cải tổ giáo dục. 
  • Nguyễn Lộ Trạch (1877. 1882) : đề nghị chấn hưng dân khí, khai thông dân trí, bảo vệ đất nước.

-- Mod Lịch Sử 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 136 SGK Lịch sử 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1