YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1 trang 69 SGK Lịch sử 8

Giải bài 1 tr 69 sách GK Sử lớp 8

Nêu nội dung và ý nghĩa cuộc Duy tân Minh Trị năm 1868?

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết

Nội dung:

  • Kinh tế: Thống nhất tiền tệ, xóa bỏ độc quyền ruộng đất của giai cấp phong kiến phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa ở nông thôn, xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông...
  • Chính trị, xã hội: Xóa bỏ chế độ nông nô, đưa quý tộc tư sản hóa và đại tư sản lên nắm chính quyền. Thi hành chính sách giáo dục bắt buộc, chú trọng nội dung khoa học kĩ thuật trong chương trình giảng dạy, cử những HS ưu tú đi học ờ phương Tây.
  • Về quân sự: Quân đội được tổ chức và huấn luyện theo kiểu phương Tây, phát triển công nghiệp đóng tàu chiến, sản xuất vũ khí đạn dược.

Ỷ nghĩa: Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển, đưa Nhật Bản trở thành một nước có nền kinh tế công - thương nghiệp phát triển nhất ờ châu Á, góp phần giữ vững độc lập, chủ quyền của Nhật Bản trước sự xâm lược của đế quốc phương, Tây.

-- Mod Lịch Sử 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 69 SGK Lịch sử 8 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON