YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 70 SGK Lịch sử 6

Giải bài 3 tr 70 sách GK Sử lớp 6

Sự chuyển biễn về kinh tế và văn hóa xã hội

a, Hãy nêu các biểu hiện cụ thể của những chuyển biến về kinh tế, văn hóa ở nước ta trong thời Bắc thuộc.

b, Theo em, sau hơn một nghìn năm bị đô hộ, tổ tiên chúng ta vẫn giữ được những phong tục, tập quán gì? Ý nghĩa của điều này.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

  • Kinh tế: Nghề rèn sắt phát triển. Nhân dân biết sử dụng sức kéo trâu bò, làm thuỷ lợi, trồng lúa một năm hai vụ. Các nghề thủ công cổ truyền vẫn được duy trì và phát triển. Giao lưu buôn bán trong nước và với các nước xung quanh có sự khởi sắc.
  • Văn hoá:
    • Bọn đô hộ ra sức truyền bá chữ Hán và du nhập đạo Nho, đạo Lão và đạo Phật cùng các luật lệ, phong tục của người Hán vào nước ta.
    • Trước chính sách đồng hoá của kẻ thù. nhân dân ta vẫn kiên trì trong cuộc đấu tranh giữ gìn tiếng nói, chữ viết và các phong tục tập quán của dân tộc.

Câu b:

  • Sau hơn 1 nghìn năm Bắc Thuộc, nhân dân ta vẫn giữ được những phong tục, tập quán cổ truyển như làm bánh trưng, bánh giầy, ăn trầu,...
  • Ý nghĩa: chứng tỏ một sức sống mãnh liệt của các phong tục tập quán của người Việt được gìn giữ qua nhiều năm từ thời Văn Lang - Âu Lạc.

-- Mod Lịch Sử 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 70 SGK Lịch sử 6 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON