YOMEDIA

Bài tập 2 trang 19 SGK Lịch sử 6

Giải bài 2 tr 19 sách GK Sử lớp 6

Người Hi Lạp và Rô-ma đã có những thành tựu văn hóa gì?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

Người Hi Lạp và Rô-ma đã có những thành tựu văn hóa: thiên văn, lịch, chữ viết; các thành tựu đặt nền móng cho các ngành khoa học cơ bản sau này, văn học, nghệ thuật,...

-- Mod Lịch Sử 6 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 19 SGK Lịch sử 6 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA