Bài 22: Khởi nghĩa Lý Bi Nước Vạn Xuân (542 - 602) (tiếp theo) - Lịch sử 6


Mùa xuân năm 544 cuộc khởi nghĩa Lý Bí thành công, Lý Bí lên ngôi hoàng đế và đặt tên nước là Vạn Xuân với hi vọng đất nước, dân tộc sẽ được trường tồn. Nhưng nhà Lương không cam chịu thất bại chúng quyết tâm xâm lược nước ta một lần nữa. Cuộc kháng chiến chống quân Lương xâm lược lần thứ 3 diễn ra như thế nào? Nước Vạn Xuân có được trường tồn mãi mài không? Chúng ta cùng tìm hiểu trong Bài 22: Khởi nghĩa Lý Bi Nước Vạn Xuân (542 - 602) (tiếp theo)

Tóm tắt lý thuyết

3. Chống quân Lương xâm lược

Lược đồ cuộc kháng chiến chống quân Lương xâm lược 545-550 và Hồ Điển Triệt

(Lược đồ cuộc kháng chiến chống quân Lương xâm lược 545-550 và Hồ Điển Triệt)

 • 5/545, vua Lương cử Dương Tiêu làm thứ sử Giao Châu và Trần Bá Tiên chỉ huy đạo quân thủy bộ tiến vào nước ta.
 • Lý Nam Đế lui về giữ thành Tô Lịch ( Hà Nội).
 • Đầu năm 546, quân Lương chiếm thành Gia Ninh, Lý Nam Đế chạy  đến Gia Ninh (Phú Thọ), hồ Điển Triệt (Vĩnh Phúc), rồi chạy vào Khuất Lão (Phú Thọ), cuối cùn glui về Thanh Hóa
 • Tô Lịch → Gia Ninh (Phú Thọ) → Điển Triệt(Vĩnh Phúc)→ Khuất Lão (Phú Thọ)→Thanh Hóa

4. Triệu Quang Phục đánh bại quân Lương như thế nào?

a. Diễn biến

 • Triệu Quang Phục chọn Dạ Trạch làm căn cứ kháng chiến.
 • Ông dùng chiến thuật du kích để đánh quân Lương, ban ngày tắt hết khói lửa, đêm đến nghĩa quân chèo thuyền ra đánh úp trại giặc.
 • Năm 550, nhà Lương  có loạn, nghĩa quân Triệu Quang Phục phản công, cuộc kháng chiến kết thúc thắng lợi.

b. Nguyên nhân thắng lợi

 • Được nhân dân ủng hộ.
 • Biết tận dụng địa thế hiểm yếu của Dạ Trạch để tiến hành chiến tranh du kích và xây dựng lực lượng.
 • Biết chớp thời cơ, mở cuộc phản công.

5. Nước Vạn Xuân độc lập đã kết thúc như thế nào?

 • Triêu Quang Phục lên ngôi vua (Triệu Việt Vương) và tổ chức lại chính quyền (550 – 570)
 • Lý Phật Tử lên làm vua được hơn 30 năm (571 – 603)
 • Năm 603, 10 vạn quân Tùy  tiến vào  Vạn Xuân. Lý Phật Tử bị bắt về Trung Quốc.

Lời kết

Sau khi học xong bài này các em cần nắm được nội dung sau: 

 • Trình bày được diễn biến chính của hai giai đoạn của cuộc kháng chiến chống quân Lương: Thời Lý Bí lãnh dạo và thời Triệu Quang Phục lãnh đạo.
 • Năm 603 nhà Tuỳ huy động 1 lực lượng lớn tấn công nước ta, nước Vạn Xuân lại rơi vào ách đô hộ của phong kiến phương Bắc.

Để cũng cố bài học, xin mời các em cũng làm bài Trắc nghiệm Khởi nghĩa Lý Bi Nước Vạn Xuân (542 - 602) (tiếp theo) với những câu hỏi củng cố bám sát nội dung bài học. Bên cạnh đó các em có thể xem phần hướng dẫn Giải bài tập Khởi nghĩa Lý Bi Nước Vạn Xuân (542 - 602) (tiếp theo) sẽ giúp các em nắm được các gợi ý trả lời câu hỏi.

Các em hãy cùng tham khảo bài học sau: Bài 23: Những cuộc khởi nghĩa lớn trong các thế kỉ VII - IX

-- Mod Lịch Sử 6 HỌC247

Được đề xuất cho bạn